YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bologna


Her ülkede ulusal durum ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla eğitim kalitesini iş dünyası ve sivil toplum beklentilerine uygun bir şekilde artırmayı, deneyimleri paylaşmayı, işbirliğini, kazanılan yetkinliklerin geçerliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bologna Süreci 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin Eğitim Bakanlarının bir araya gelmesi ile başladı. 2001'de Türkiye bu sürece dahil oldu. Halen 47 ülke bu süreç kapsamında olup 2010 yılında sürecin tamamlanması hedeflenmişti.

1999 yılında Yükseköğretim kurumlarında öğrenci/öğretim üyesi hareketliliğini teşvik, kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir derece sistemi, ortak kredi sistemi, lisans/yüksek lisans şeklinde iki kademeli eğitim, kalite güvencesi ve Avrupa doktora ve araştırma alanlarının oluşturulması şeklindeki programla yola çıkıldı. Her 2 yılda bir yapılan takip ve geliştirme toplantıları sonucunda 2007'de Londra' da 3 kademeli eğitim sistemi (lisans, yüksek lisans, doktora), ulusal yeterlilikler çerçevesi, kalite güvencesi (Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu), öğrenci katılımı, uluslararası katılım, diploma ve öğrenim sürelerinin tanınması, yaşam boyu öğrenme ve ortak derecelerin oluşturulması önerileri kabul edildi.

http://bologna.bozok.edu.tr/

Görevi

Adı Soyadı

E-posta

Dahili

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SANCAK AYDIN

gsancak.aydin@bozok.edu.tr

7861

Temel Eğitim Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Muharrem KIRAK

muharrem.kirak@bozok.edu.tr

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Suphi Önder BÜTÜNER

s.onder.butuner@bozok.edu.tr

7816

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. ÜyesiAyşegül ÇELİK

aysegul.celik@bozok.edu.tr

7717