YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Personel Formları


Yıllık İzin Hazırlama Kılavuzu

Yıllık İzin Formu

Yardımcı Doçent Başvuru Dilekçe Örneği

Aile Yardım Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu