YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tek Ders Sınavları Hakkında

TEK DERS SINAVLARINA YALNIZCA 4 YIL (8 YARIYIL) BOYUNCA ALINMASI GEREKEN DERSLERİN TAMAMINI ALAN ÖĞRENCİLER GİREBİLİR.

25.06.2018-26.06.2018    Tek Ders Sınavı (2013 ve Sonrası Kayıtlı Mezun durumundaki Önlisans ve Lisans Öğrenciler için)

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin konuyla ilgili maddesi:

Tek ders sınavı

MADDE 26 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/11/2012-28473)(1) Tek ders sınavı; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan son yarıyıl öğrencilerine CC ve altında not aldıkları tek ders için kullanacakları bir sınav hakkıdır.

* Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir. ( Dersten NT harf notuyla, yani devamsızlıktan kalmış olanlar sınava giremezler.)

(2) Ders uygulamaları, laboratuvar,  bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslere tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonu akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Not:   Dilekçe Eğitim Fakültesi sitesinde Öğrenci İşleri-Öğrenci Formları bölümünde vardır.