YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yaz Okulunda Mezun Durumunda Olup Tekdersi Kalanlar Öğrenciler

Yaz okulu sonrası  tek ders sınavları 10  Eylül 2019  tarihinde  yapılacaktır.

Katılmak isteyen öğrencilerimizin en geç  6 Eylül 2019 Cuma günü saat :17.00’a kadar dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başka üniversitelerden yaz okulu alan ve bu sınavlara katılmak isteyen öğrencilerin yaz okulu notlarının en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 17:00 'a kadar Fakültemize resmi yollardan ulaşması gerekmektedir. Bu notlar içerisinde vize notlarının da belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrenci tek ders  sınavlarına giremeyecektir.

Dilekçeler daha sonra Fakülteye aslını teslim etmek kaydıyla faks yolu ile gönderilebilir. 03542421024

* 15.11.2012 tarihinden önce kayıtlanmış öğrencilerin üç ders sınav hakkı, bu tarihten sonra kayıtlanmış öğrencilerin tek ders sınavı hakkı vardır.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER;

1-Mezuniyet için öngörülen derslerin kararda belirtilen sayılar (3 ders veya 1 ders) dışında tümünden başarılı olup, kararda belirtilen sayıda dersi kalan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerden bu sınavda başarılı olmaları halinde mezun olabilecek öğrencilerin CC ve altında not aldıkları ders/dersler için kullanacakları bir sınav hakkıdır. Sınava girebilmek için dersin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir.

2-Ders uygulamaları laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslere bu sınav hakkı tanınmaz.

3-Bu sınava girecek öğrencilerin dilekçe ile birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

4-Bahar dönemi sonunda yapılan tek ders veya üç ders sınavına giren öğrenciler bu sınavlara giremezler.

Tekders Dilekçesi  Tıklayınız.