YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALLARI:  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (İngilizce Öğretmenliği) bulunmaktadır ve şimdilik sadece lisans programı mevcuttur. İlerleyen yıllarda yüksek lisans programı açılması hedeflenmektedir. İngilizce Öğretmenliği lisans programına, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. 

LİSANS PROGRAMI KONTENJANI: 52 öğrenci. 

ÖĞRETİM DİLİ: İngilizce.

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ: Eğitim öğretim süresi Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. 

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK: 1 yıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. Zorunlu Hazırlık Sınıfında sadece İngilizce dersleri verilir. Yükseköğretim mevzuatı ve ilgili yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda, zorunlu hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere zengin bir dilbilgisi ve kelime dağarcığı kazandırmanın yanısıra, 4 dil becerisini (1-dinlediğini anlama, 2-konuşma, 3-okuduğunu anlama,4- yazma) etkili biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle söz konusu dil becerileri dengeli şekilde öğretilmekte ve sınavlarda ölçülmektedir. Zorunlu Hazırlık Sınıfı 16'şar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Zorunlu Hazırlık Sınıfında %85 devam zorunluluğu vardır. Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili İngilizcedir.

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim öğretim faaliyetleri "Yabancı Diller Yüksekokulu" nun sorumluluğunda olmakla birlikte, bölümümüz ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütülmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasına üniversitemiz anasayfası AKADEMİK sekmesi altından veya yabancidiller.bozok.edu.tr adresinden; Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine ise yüksekokul sayfasındaki yönetmelik-yönergeler kısmından ulaşılabilir. 

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI: Her akademik yıl başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılır.  Bu sınavda başarılı olan öğrenciler (100 puan üzerinden 70 puan alanlar), zorunlu hazırlık sınıfı okumadan doğrudan 1. sınıftan öğrenimlerine başlayabilirler. 

AKADEMİK TAKVİM: Üniversitemiz akademik birimleri ve hazırlık sınıfları akademik takvimlerine üniversitemiz anasayfasında (www.bozok.edu.tr) mevcuttur.

GÜNCELLEME VE DUYURULAR: Bölüm web sayfamız yeri geldikçe güncellenmektedir. Kayıtlı ve aday öğrencilerimizin bölüm web sayfamızı ve özellikle "BÖLÜM DUYURULARI" kısmını belli aralıklarla kontrol etmelerini tavsiye ederiz. Yeni kazanan öğrencilerin eş zamanlı olarak mutlaka Yabancı Diller Yüksekokulu duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

"HUZURLU BİR ŞEHİRDE, DONANIMLI BİR BÖLÜMDE, KALİTELİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ"  olarak yetişmek isteyen  öğrencilerimizi aramızda görmek isteriz. 

 

PROGRAMLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Misyonumuz

İngilizce Öğretmenliği bölümünün amacı, İngiliz dili öğretimi alanında uzman, modern dil öğretim yaklaşım, metod ve teknikleri konusunda donanımlı, bilimsel araştırmacı niteliği kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve öngörülü, dil becerileri açısından yetkin, kültürlerarası farklar konusunda bilinçli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarına yeterli İngilizce bilgisine sahip olabilecekleri, çağdaş öğretim yöntemlerinin farkında olabilecekleri, İngilizce öğretimi konusunda son gelişmeleri takip edebilecekleri, eleştirel düşünme becerilerine dönük bir eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. 

Vizyonumuz

Ingilizce Öğretmenliği alanında, uzmanlık alan bilgileriyle öğretmenlik meslek bilgilerini bütünleştirebilen, sürekli kendini geliştiren, dinamik öğretim süreçlerine hakim, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip, araştırmacı, çok yönlü düşünebilen, özgüveni ve özyeterliliği güçlü İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve Türkiye’de mevcut İngilizce öğretmenliği programları arasında seçkin bir yer alabilmektir. 

Mezunların Alacağı Unvan

Programdan mezun olan kişiler “İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması” na sahip olacaklar ve “İngilizce Öğretmeni” unvanını alacaklardır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan başarı ile mezun olanlar gerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında gerekse özel kurumlarda İngilizce Öğretmenliği yapabilecektir. Ayrıca program mezunlarının yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapma olanağı vardır. Üniversitelerin dil puanıyla öğrenci alan bölümlerinde öğretim üyesi veya üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokullarında öğretim görevlisi olarak görev yapma imkanı bulunmaktadır. Öte yandan, ülke genelinde ileri derecede İngilizce dil bilgisi ve dil öğretimi bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, dış ticaret, ofis yöneticiliği, danışmanlık, bankacılık, finans, radyo ve televizyon yayıncılığı (TRT ve özel medya kuruluşları) bakanlıklar, bankalar, reklam,  tercüme (çeviri) büroları, çevirmenlik ve yayınevlerinde editörlük, özel dil kurslarında eğitmenlik gibi alanlarda mezunlarımız geniş iş imkânlarına sahiptirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi sonunda toplam 240 AKTS’yi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlamak suretiyle mezun olabileceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi formasyon derslerini almış olmak gerekir. Söz konusu stajlar için Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılacak ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaöğretim kurumları belirlenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜÇLÜ

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

BÖLÜM DUYURULARI

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ