YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (İngilizce Öğretmenliği) bulunmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği lisans programına, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınmıştır.

İngilizce Öğretmenliği bölümünde birinci yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı mevcuttur.

Eğitim öğretim süresi zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır. Zorunlu Hazırlık Sınıfında 1 yıl süreyle sadece İngilizce dersleri yapılır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı 16'şar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Zorunlu Hazırlık Sınıfında %80 devam zorunluluğu vardır. 

Eğitim Öğretim Dili İngilizce'dir.

Bölümümüz ve akademik kadromuz hakkında bilgi almak için sağ menüdeki "AKADEMİK KADRO" ve "BÖLÜM DUYURULARI" na tıklayınız.

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

Misyonumuz

İngilizce Öğretmenliği bölümünün amacı, İngiliz dili öğretimi alanında uzman, modern dil öğretim yaklaşım, metod ve teknikleri konusunda donanımlı, bilimsel araştırmacı niteliği kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve öngörülü, dil becerileri açısından yetkin, kültürlerarası farklar konusunda bilinçli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarına yeterli İngilizce bilgisine sahip olabilecekleri, çağdaş öğretim yöntemlerinin farkında olabilecekleri, İngilizce öğretimi konusunda son gelişmeleri takip edebilecekleri, eleştirel düşünme becerilerine dönük bir eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. 

Vizyonumuz

Ingilizce Öğretmenliği alanında, uzmanlık alan bilgileriyle öğretmenlik meslek bilgilerini bütünleştirebilen, sürekli kendini geliştiren, dinamik öğretim süreçlerine hakim, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip, araştırmacı, çok yönlü düşünebilen, özgüveni ve özyeterliliği güçlü İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve Türkiye’de mevcut İngilizce öğretmenliği programları arasında seçkin bir yer alabilmektir. 

Mezunların Alacağı Unvan

Programdan mezun olan kişiler “İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması” na sahip olacaklar ve “İngilizce Öğretmeni” unvanını alacaklardır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan başarı ile mezun olanlar gerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında gerekse özel kurumlarda İngilizce Öğretmenliği yapabilecektir. Ayrıca program mezunlarının yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyere (yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarında) devam etme olanağı vardır. Üniversitelerin dil ile ilgili bölümlerinde öğretim üyesi ve Yabancı Diller Yüksekokullarında  öğretim görevlisi olarak görev yapma imkanı bulunmaktadır. Öte yandan, ülke genelinde ileri derecede İngilizce dil bilgisi ve dil öğretimi bilgileri ile donanmış elemana ihtiyaç duyulan turizm sektörü, ofis yöneticiliği, danışmanlık, bankacılık, finans, televizyon, radyo yayıncılığı, bakanlıklar, bankalar, reklam, TRT ve özel medya kuruluşları, tercüme büroları, çevirmenlik ve yayınevlerinde editörlük gibi alanlarda mezunlarımız geniş iş imkânlarına sahiptirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi sonunda toplam 240 AKTS’yi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlamak suretiyle mezun olabileceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi formasyon derslerini almış olmak gerekir. Söz konusu stajlar için Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılacak ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaöğretim kurumları belirlenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜÇLÜ

Bölüm Başkanı

BÖLÜM DUYURULARI

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ