YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalı; bilimin, araştırmanın, öğrenmenin hakikatine ve vazgeçilmezliğine inanmış, milli kimliğine sahip, çalışma alanına faydalı öğretmen ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dalı, öğretmen adaylarına öğretmen yeterliliklerini ve alan bilgisini kazandırmanın yanı sıra disiplinlerarası bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Kuruluş

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Mezunların İstihdam Olanakları

Sosyal bilgiler öğretmenliği programı mezunları “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarına Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanmakta, üniversitelerde akademik personel olarak görev yapmakta veya özel eğitim kurumlarında çalışmaktadırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Ülke genelinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girip yeterli puanı almak, bölümümüzü gerekli ümiversite tercih formlarında tercih etmek ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmiş olmak.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Bozok Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerince uygulanır.

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ