YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı:

İlköğretimin birinci kademesi için öğretmen yetiştirmektedir. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında “Sınıf Öğretmeni” olarak çalışabilmektedirler.

Gelişen bilgi toplumunun özelliklerini taşıyan nitelikli öğretmenler yetiştirmek ana amacımızdır. Bölümümüz bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren; eğitim, öğretime ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren program olmayı temel görevlerinden biri saymaktadır. programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sınıf Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir. 

Amaç: Bölümümüzün amacı, ilkokulda eğitim gören (6-9 yaşlarındaki) çocuklara temel matematik bilgilerini, Türkçeyi doğru kullanabilme becerisini verebilecek, okuma ve yazmayı, günlük yaşam becerilerini nasıl kullanması gerektiğini kavratabilecek, bir üst öğretime hazırlayacak öğretmenler yetiştirmektir. 

Hedef: Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalları arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ