YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Tarihçe


Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2013 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul seviyesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Anabilim Dalı lisans seviyesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket programı uygulamaktadır. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Misyonu


Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan - demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan - akademisyen ve fen öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın Vizyonu


Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan Fen ve Teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunun alanda en iyisi olma yolunda güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve yansıtıcı, eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için çaba gösterir.

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ