YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Program Hakkında Genel Bilgi

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı, Türkiye ve dünya standartlarında ortaokul kademesinde (5-8. sınıflar) görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde, 2014-2015 eğitim- öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilen bu program ilk mezunlarını 2018 yılında verecektir. Matematik Eğitimi Anabilim Dalında 4 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi çalışmakta ve lisans programına kayıtlı yaklaşık 160 öğrenci bulunmaktadır.
 

Kayıt Kabul Koşulları

Türkiye'de veya yurt dışında orta öğretimini tamamlayan ve ulusal düzeydeki üniversite sınavlarında ilgili puan türünde yeterli başarı göstermiş öğrenciler bu programda öğrenim görmeye hak kazanırlar.
 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir.
 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 

Programın Amacı

Matematik Eğitimi Lisans Programı, ortaokul kademesinde (5.-8. sınıflar) görev yapacak matematik öğretmenleri yetiştiren 4 yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmektir.
 

Mezunların Mesleki Profili

Matematik Eğitimi Lisans Programı mezunları "Matematik Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Yurt dışında öğretmenlik yapmak isteyen veya eğitim sektörünün farklı alanlarında çalışmak isteyen mezunlar da gerekli şartları sağladıkları takdirde bu alanlarda görev yapabilmektedirler. Ayrıca ilköğretim matematik eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmektedirler.
 

Öğretim Programının Yapısı

Matematik Eğitimi Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesindeki diğer ana bilim dalları ve Bozok Üniversitesi'ndeki diğer fakülte ve yüksekokullar tarafından açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak tamamlayabilirler. Program kapsamında öğrenciler 240 AKTS (146 ulusal kredi) almak zorundadır.
 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Bozok Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerince uygulanır.

 

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

Vizyonumuz

Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek, matematik eğitimi alanında yetiştirilen çağdaş anlayışlı öğretmenlerle, toplum için iyi örnekler yaratmak ve çağdaş matematik eğitimi anlayışlarının yerleşmesinde öncü olmak, toplumda matematik okuryazarı olanların artmasına katkı sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Matematik eğitimi alanında, ulusal ve uluslararası birikimleri izleyen, uygulayan, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerinde matematiksel düşünme becerisini geliştirecek, matematiğin doğasına ve yapısına uygun olan bir matematik öğretimi sunacak ve Türk Eğitim Sisteminin yapısına uygun akademisyenler ve öğretmenler yetiştirmektir.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ