YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1 ) psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde; resmi ve özel kurumların insan kaynakları birimlerinde; Adalet Bakanlığı’na bağlı aile ve çocuk mahkemelerinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda; üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde görev yapmaktadırlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Aygül NALBANT

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ