YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim fakültelerinin temel pedagojik derslerinin sunulduğu bu anabilim dalında öğretmen adaylarının gelişimine yönelik hem teorik hem de pratik dersler yürütülmektedir. 21.yy. öğretmen yeterliliklerine sahip bireyler yetiştirme vizyonumuz kapsamında, demokratik, etik değerlere bağlı, öğrenmekten zevk alan, farklı niteliklere sahip öğrencilere ulaşma yollarını bilen, her öğrencinin öğrenebileceğine inanan, problem çözme becerisine sahip, edindiği teorik bilgileri sınıfta uygulayabilen öğretmen adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmakta bu kapsamda çeşitli fakültelerde öğretmenlik meslek bilgisi dersleri sunulmakta aynı zamanda öğretmenlik eğitiminin ve yüksek öğretim kurumlarının eğitim kalitelerini artırmaya yönelik yenilikçi ve uluslararası boyutta işbirliğine dayalı araştırmalar yürütülmektedir. Araştırma çalışmaları yanında Türk Eğitim Sistemindeki uygulamaları geliştirmek için çeşitli kurumlarla ortak projeler yürütülmekte, bilimsel çalışmaların teorik çıktılarının uygulamaya geçmesi hedeflemektedir. Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalı bugün bir profesör, iki yardımcı doçent ile aşağıdaki derslerin öğretimini gerçekleştirmektedir:


 Eğitim Bilimine Giriş
 Öğretim İlke ve Yöntemleri
 Sınıf Yönetimi
 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 Özel Öğretim Yöntemleri
 Fen Teknoloji Programı ve Planlama
 Okul Deneyimi ve Uygulama
 Öğretmenlik Uygulaması

Prof.Dr. Hasan Güner BERKANT

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ