BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TR | EN
YoutubeTwitterFacebook

YÖNETMELİKLER

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yükseköğretim kurumları özürlüler danışma ve Koordinasyon yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Bozok Üniversitesi Yaz Okulu  Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Taşınır Mal Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği