BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TR | EN
YoutubeTwitterFacebook

Pedagojik formasyonla ilgili görüş ve önerilerinizi formasyon@bozok.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

FORMASYON PROGRAMINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Pedagojik formasyon dersleri için devam zorunluluğu var mıdır?

Evet. Teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devamsızlıktan dolayı kalma durumu vardır.

 

Çalıştığım için derslere devam edemeyeceğim. Devamsızlıktan kalır mıyım?

Evet, derslerde belirlenen devamsızlık sınırını aştığınız zaman dersten kalırsınız.

 

Derslere gelmesem yerine ödev, proje versem devam yerine sayar mısınız?

Hayır sayılmaz. Derslere devam etmeniz gerekmektedir.

 

Ben Yozgat’ta ikamet etmiyorum bu nedenle derslere gelmem çok zor. Devam konusunda yardımcı olur musunuz?

Derslere devam konusunda standartlar bellidir ve her kursiyer için geçerlidir.

 

Derslere hastalık ya da farklı sebeplerden dolayı gelememe durumunda devamsızlık problemim olur mu?

Derslere %30 devam etmeme hakkınız olup, herhangi bir sebeple gelememe durumunda bu hakkınızdan kullanmış olursunuz. Rahatsızlığını raporlandıran öğrenci yoklamada “var” sayılmaz. Rapor, rahatsızlık sebebiyle girilemeyen sınavların telafisi için imkan sağlar.


Kayıt Dondurma imkanım var mı?

Hayır. Pedagojik formasyon programı bir sertifika programıdır, kayıt dondurma imkanı bulunmamaktadır. Herhangi bir gerekçeyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalanlar veya aldıkları derslerden başarısız olanlar iki yıl süre içinde alamadıkları dersleri kredi başına ödeyecekleri ücret ile alttan alabilirler.

 

Herhangi bir üniversiteye pedagojik formasyon kaydını yaptıran öğrenci daha sonra başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilir mi?

Hayır.

 

Sertifika almaya hak kazanmam için şart var mı?

Formasyon sertifikası almaya hak kazanmak için almanız gerekli olan dersleri almış, derslere devam etmiş ve bütün dersleri başarılı olarak tamamlamış olmanız gerekmektedir.

 

Formasyon programındaki değerlendirme esasları nelerdir?

Derslere devam zorunluluğu, başarı notu hesaplanması ve sınavlar, “Bozok Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile ilgili hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve genelgelerine göre yapılır. Pedagojik formasyon derslerinin notları mezun olunan lisans programı notlarını ve mezuniyet notunu etkilemez. Pedagojik formasyon dersleri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

 

Pedagojik formasyon derslerinin tamamını başaramamış olanlar, kaydını yenilediği takdirde ve başaramadığı dersleri tekrar alarak pedagojik formasyon eğitimine devam edebilirler.

 

Formasyon programında hangi dersleri alacağım?

Pedagojik formasyonda almanız gereken zorunlu ve seçmeli dersler aşağıdaki gibidir:

 

 

Teorik dersler

Uygulamalı Dersler

Seçmeli Dersler

Seçmeli Grubu 1

Seçmeli Grubu 2

Eğitim Bilimine Giriş

Özel Öğretim Yöntemleri

Eğitimde Eylem Araştırması

Rehberlik

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğretmenlik Uygulaması

Eğitim Tarihi

Eğitim Felsefesi

Eğitim Psikolojisi

 

Eğitim Sosyolojisi

Türk Eğitim Tarihi

Sınıf Yönetimi

Eğitim Psikolojisi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Seçmeli Ders 1

Öğretmenlik Meslek Etiği

Karakter ve Değerler Eğitimi

Seçmeli Ders 2

Yaşam Boyu Öğrenme

Özel Eğitim

 

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretim

 

 


Daha önce özel bir kurumda öğretmen olarak görev yaptım, pedagojik formasyon programında öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir miyim?

MEB’e bağlı okullarda veya özel eğitim kurumlarında iki yarıyıl öğretmenlik yapmış olanlar, bunu sigorta belgelerine ve hizmet çizelgelerine dayalı olarak belgelendirdikleri takdirde "öğretmenlik uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemlerde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik veya Diyanet işleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar da öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilmektedir.  

 

Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki stajımı bulunduğum yerde yapabilir miyim?

Hayır, staj okulları ve öğretmenler Fakültemiz tarafından belirlendiğinden sadece Yozgat ili sınırlarındaki belirlenecek okullarda yapılabilir. Öğrenciler alanlarına göre gruplanarak formasyon birimimiz tarafından belirlenen okul ve öğretmenler kontrolünde staj yapılacaktır. Okullar belirlenirken, merkezi okullar olmasına özen gösterilecektir.

 

Öğretmenlik uygulaması nasıl yapılacaktır?

Öğretmenlik uygulaması için kursiyerler haftaiçi 1 gün tarafımızdan belirlenecek olan okullara gidecek ve öğretmenlik uygulamasını gerçekleştirecektir.


Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'na dahil bazı dersleri, yeterli kredi ile lisans eğitimi esnasında almış olmam, muafiyet ve ücrette indirim hakkı anlamı taşır mı?

Öğrencilerin muafiyet talepleri sundukları belgelere göre değerlendirilebilmektedir, bu değerlendirme sonucuna göre öğrenciler daha önceden almış oldukları derlerin içerik ve kredilerinin formasyon dersleriyle uyuşması halinde, bu derslerden muaf olabilmektedirler. Ancak muafiyet durumunda formasyon ücretinde herhangi bir indirim ya da iade (YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca) söz konusu değildir.

 

Programdan kaydımı sildirdiğim ya da programa devam etmediğim takdirde ödediğim öğrenim ücretini geri alabilir miyim?

Öğrencinin kendi isteğiyle kayıt sildirmesi ya da programa devam etmemesi durumunda ödediği öğrenim ücreti öğrenciye geri iade edilememektedir.

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kaydolduğum takdirde askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

Pedagojik formasyon programı bir sertifika programıdır. Bu nedenle programa kayıtlı olmak askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Ayrıca programa kayıtlı olan öğrenciler lisans öğrenimlerini tamamlamış olmaları nedeniyle öğrenim hakkı dışındaki öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

 

Öğrenci belgesi alabilir miyim? Ne yapmam gerekir?

Pedagojik formasyon bir sertifika programı olduğundan öğrencilik sürecini kapsamamaktadır. Fakat isteyene pedagojik formasyon eğitimi aldığına dair bir belge verilebilir. Öğrenci belgesi almak isteyenler, şahsen Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne başvurmalıdır.

 

Pedagojik formasyon belgesi aldıktan sonra öğretmen olabilir miyim?

Pedagojik Formasyon derslerinin tamamının başarı ile tamamlanması öğrenciye öğretmenliğe başvuru için gerekli belgeyi sağlar. Ancak unutulmamalıdır ki hangi branşta ve ne şartlarda öğretmen istihdam edileceği Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.